Październik 28, 2016

Polisy emerytalne oraz ich słuszności, wady oraz wartości

Każdy z nas ma obowiązek zadbać o swoją emeryturę. Aby godnie egzystować na emeryturze już dzisiaj musimy rozważyć o odkładaniu w ramach trzeciego dobrowolnego filaru. Jest dzisiaj ewentualność ustanowienia polisy, jaka scala ze sobą oszczędzanie na emeryturę i cele ochronne. Polisy te są bardzo właściwą inwestycja, dla jednostek, jakie nastrajają się na długoterminowe oszczędzanie. Sporo instytucji pieniężnych kieruje tak zwany trzeci filar, czyli indywidualne polisy. Do najbardziej znanych należą zabezpieczenie